Sposoby detekcji sygnałów

Sposoby detekcji sygnałów

Biznes
W wielu procesach do sterowania urządzeniami wykorzystywane są fale radiowe lub innego rodzaju nośniki energii. Jest to szczególnie rozpowszechnione w przypadku urządzeń sterowanych bezprzewodowo. Przykładów takich rozwiązań jest wiele a najprostszym z nich może być chociaż pilot, który przy pomocy diody nadawczej emituje sygnał. Promieniowanie elektromagnetyczne i jego wykorzystanie Dioda odbiorcza umieszczona w odbiorniku otrzymując sygnał przekazuje go dalej do analizy. Na tej podstawie układ sterujący wykonuje zaprogramowaną operację. W przypadku uszkodzenia nadajnika ciężko zdiagnozować ten problem jednoznacznie. W przypadku promieniowania widzialnego sprawa jeszcze nie jest najgorsza ponieważ jest szansa ocenić wizualnie czy nadajnik wysyła sygnał. Sprawa komplikuje się jednak w przypadku nadajników, które wysyłają sygnał w zakresie częstotliwości fal, których nie dostrzega człowiek. W takim przypadku do diagnozy urządzenia służą specjalistyczne przyrządy takie jak chociażby detektor promieniowania elektromagnetycznego, który…
Read More
Sukces biznesowy dzięki Product Ownerowi

Sukces biznesowy dzięki Product Ownerowi

Biznes
Wytwarzanie oprogramowania w dzisiejszych czasach jest realizowane z wykorzystaniem tzw. metodyk zwinnych (tzw. Agile). Jedną z wiodących, najczęściej implementowanych w praktyce metodyk Agile jest SCRUM. Stosowanie metodyk zwinnych nie jest kwestią mody, to biznesowa konieczność, bowiem w SCRUM charakteryzuje się dużo większą efektywnością wytwarzania oprogramowania niż metodyki tradycyjne takie jak waterfall. Jedną z kluczowych ról w SCRUM jest rola Product Ownera, który praktycznie wyznacza kierunki i koordynuje wytwarzanie aplikacji, mając kluczowy wpływ na sukces projektu informatycznego. Niełatwo być dobrym Product Ownerem Sprawny zespół SCRUM: developerzy, analitycy i testerzy to za mało aby zagwarantować sukces wytwarzanej aplikacji. Są oczywiście niezbędni, ale wiele projektów nie osiągnęło trwałego sukcesu dlatego, że zabrakło wizji działania i rozwoju systemu. Dlatego w każdym zespole SCRUM tak ważny jest Product Owner, który jest osobą określającą jak produkt…
Read More