Usuwanie odpadów z obiektów handlowych

Nie tylko odpady przemysłowe musiały być natychmiast usuwane i utylizowane, gdyż równie często zdarzało się iż odpady spożywcze miały równie szkodliwy wpływ na otoczenie. Co więcej, nieprawidłowe składowanie i przechowywanie takich odpadów mogło grozić wysokimi karami, a nawet tymczasowym zamknięciem zakładu który dopuścił się zaniedbań.

Sprawna utylizacja odpadów odzwierzęcych

utylizacja odpadów spożywczychRestauracje i obiekty handlowe objęte były bardzo restrykcyjnymi zasadami, na podstawie których możliwe było przechowywanie odpadów spożywczych. Podobnie jak substancje szkodliwe, musiały być one odpowiednio oznakowane wedle obowiązującej listy kodów odpadów niebezpiecznych i szkodliwych, i przechowywane w bezpiecznych warunkach. Zwłaszcza resztki odzwierzęce, mięso i pozostałości, mogły być przyczyną poważnego skażenia zakładu, dlatego przekazanie i utylizacja odpadów spożywczych było czynnością priorytetową dla wszystkich obiektów produkujących takowe. Odpady odzwierzęce musiały być więc składowane w wyznaczonych chłodniach używanych wyłącznie do tego celu i przekazywane co najwyżej raz w tygodniu. Jednak w przypadku odpadów spożywczych, utylizacja nie była tak kosztowna jak miało to miejsce podczas usuwania szkodliwych substancji, gdyż takowe odpady znacznie częściej przeznaczane były do ponownego użycia, choćby jako składnik kompostu wysokogatunkowego. Z tego powodu, pozbycie się takich odpadów było szybsze i łatwiejsze niż utylizacja chemikaliów.

Zakłady utylizujące takowe odpady dysponowały często własnymi samochodami dostawczymi i prowadziły osobny odbiór, nie stosując firm pośredniczących w przewozie odpadów. Usługi utylizacyjne były więc bardzo tanie, a na dodatek przeprowadzane dość często, zwłaszcza w przypadku dużych restauracji i obiektów handlowych, generujących ogromne ilości odpadów.